Terug

Voor ouders

Wat is vrijheid? Wanneer ben je vrij? De Amerikaanse president Roosevelt hield tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1941 een speech waarin hij vier zaken noemde die ieder mens nodig heeft om echt vrij te kunnen zijn:

  • Vrij zijn van angst
  • Vrij zijn van gebrek
  • Vrijheid om te geloven wat je wilt
  • Vrijheid van meningsuiting.

Na de Tweede Wereldoorlog zijn deze vrijheden verwerkt in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Op deze website staan vier verhalen van mensen die hebben meegemaakt dat een van deze vrijheden wegviel. Ze vertellen hoe hun leven eruit zag toen ze nog vrij waren, hoe alles opeens veranderde en ze vertellen hoe belangrijk vrijheid nu voor hen is.

Adam – Kun je vrij zijn als je bang bent?
Vluchtte met zijn ouders en zusjes voor de oorlog in Syrië.

Tineke – Kun je vrij zijn als je honger hebt?
Zat in de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië gevangen in haar eigen huis met 17 familieleden.

Mieke – Wat gebeurt er als je niet mag zijn wie je bent?
Werd in de Tweede Wereldoorlog opgepakt, met haar ouders en zusje. Overleefde concentratiekamp Bergen-Belsen.

Diana en Danial – Ben je vrij als je niet mag zeggen wat je vindt?
Werden in Iran vervolgd omdat ze christenen zijn.

Vragen stellen
Kinderen kiezen een verhaal en doorlopen het door op de vragen te klikken. Het antwoord krijgen ze in de vorm van een interactie: bijvoorbeeld een filmpje, een vraag of een audiofragment. Het is de bedoeling dat kinderen uiteindelijk alle vragen van het verhaal doorlopen.

Vragen beantwoorden
Elk verhaal heeft een vraag waar het kind samen met zijn of haar ouders/verzorger over praat. We raden u aan hier de tijd voor te nemen en met uw kind te praten over wat ze gelezen of gehoord hebben. Jullie antwoorden kunnen jullie opsturen naar het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Achtergrondinformatie
Onder elke vraag staan onder het kopje ‘Het grote verhaal’ verschillende informatiekaders. Deze bevatten achtergrondinformatie en bieden bredere context bij het persoonlijke verhaal.

Vrijheidsmaker
Als kinderen het verhaal hebben doorlopen, volgt de vrijheidsmaker. Met de woorden die de vrijheidsmaker genereert, maken kinderen een tekening, een verhaal of een gedicht. Moedig hen aan dit ook echt in te sturen.